BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

''Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością'' - edycja 2024

Plakat FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY aoon 2024 page 0001

 

plakat a3 1.12b11

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

- o stopniu znacznym,

- o stopniu umiarkowanym

- traktowane na równi do wymienionych powyżej

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

pdfInformacja-o-naborze.pdf158.14 KB

pdfprogram-aoon-jst-edycja-2024-16921963734.pdf259.14 KB

 

Karta zgłoszeniowa oraz karta zakresu czynności dostępna do pobrania poniżej:

pdfZalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888-4.pdf223.22 KB

pdfZalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890-3.pdf221.59 KB

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych,

Galeria Skałka, Al. Armii Krajowej 28,

lokal nr 104, I piętro, nr tel. 504 206 900

oraz lokal nr 41 - nr tel. 501 094 744

w godzinach od 7.00 do 15.00

 

 Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Usługa asystencka jest bezpłatna, planowany okres realizacji programu od stycznia 2024 do grudnia 2024 r.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - (w tych samych godzinach)- usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

info o naborze dla gmin page 0001

//www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html

//niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Author: Magdalena Jaworska

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept