BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023"

 

 5 Plakat FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY aoon 20232

 

 

logo opieka wytchnieniowa

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach informuje o naborze wniosków


w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie

  • o stopniu znacznym
  • o stopniu umiarkowanym
  • traktowane na równi do wymienionych powyżej
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Usługa asystencka jest bezpłatna, realizowana od lutego do grudnia 2023 r.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - (w tych samych godzinach)- usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 AOON_Karta_zgłoszeniowa_uczestnika_2023_copy_copy.pdf

AOON_Karta_pomiaru_niezaleznosci_funkcjonalnej_2023_copy_copy.pdf

AOON_Zakres_czynnosci_2023_copy_copy.pdf

 

4 plakat AOON 2023

 

 

3 broszura informacyjna

MRIPS 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnwej" - edycja 2023.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie

o stopniu znacznym

o stopniu umiarkowanym

traktowane na równi do wymienionych powyżej

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

załatwianiu spraw urzędowych;

korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Usługa asystencka jest bezpłatna, realizowana od lutego do grudnia 2023 r.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone - (w tych samych godzinach)- usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych,
Galeria Skałka, Al. Armii Krajowej 28,

box 41, parter, nr tel. 501 094 744 lub box 104, I piętro, nr tel. 504 206 900

w godzinach od 7.00 do 15.00

Karty zgłoszeniowe wydawane i przyjmowane będą od 9.01.2023 r. do 27.01.2023 r.

 

//www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami--edycja-2023

 

! ! ! ! ! ! !

Informacje dla mieszkańców Starachowic w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
oraz „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Karty zgłoszeniowe do Programów będą wydawane od 9 stycznia 2023 r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Galerii Skałka, w box nr 41 (parter) oraz 104 (I piętro)
w godzinach od 7.00 do 15.00

Dokumenty aplikacyjne do Programów zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych www.cus.starachowice.eu w zakładce Klub Integracji Społecznej, w dniu 9 stycznia 2023 r.

Przyjmowanie wypełnionych i kompletnych kart zgłoszenia do Programów odbywać się będzie wyłącznie w Galerii Skałka, ul. Armii Krajowej 28,,
w box nr 41 (parter) oraz w box nr 104 (I piętro)
od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 27 stycznia 2023 r.

Złożenie Kart zgłoszeniowych do w/w Programów nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług w roku 2023. Osoby korzystające z programu Asystent i Opieka wytchnieniowa w roku 2022 w przypadku chęci ponownego skorzystania z usług zobowiązani są do złożenia aktualnego kompletu dokumentów zgłoszeniowych.

Osoby, którym zostaną przyznane usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, zostaną o tym poinformowane po dokonaniu weryfikacji wszystkich złożonych w w/w terminie wniosków i przeprowadzeniu ostatecznej kwalifikacji.

W przypadku złożenia dużej liczby wniosków przekraczających limit przyznanych
w programie środków, realizator dopuszcza możliwość proporcjonalnego zmniejszenia liczby wnioskowanych godzin.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji usług asystenckich – luty 2023 r.

Author: izabela.pochec

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept