BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

„CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”

CUS

GMINA STARACHOWICE /CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH:

realizuje projekt: pn. „CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanego do ogółu mieszkańców Starachowic, poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy w okresie 01.11.2020 r. do 30.04.2023 r.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept