BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Polityka senioralna

Polityka senioralna prowadzona jest przez Gminę Starachowice poprzez szereg działań oraz programów mających na celu poprawę jakości życia starachowickich seniorów.

 

Kierunki działań :

= Stworzenie mieszkańcom Starachowic w wieku 60 + warunków, możliwości i przestrzeni do działania.(Starachowicka Rada Seniorów)
= Wykorzystanie ogromnego potencjału seniorów, tj. wiedzy, doświadczenia, umiejętności, wolnego czasu.
= Włączanie seniorów w aktywne życie społeczności w sferze bezpieczeństwa publicznego, integracji międzypokoleniowej. (Senior-Patrol)
= Tworzenie miejsc przyjaznych seniorom, w których miałaby miejsce integracja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa (Siłownie Plenerowe, miejsca do uprawiania sportu i rekreacji, marsze Nordic Walking)
= Ułatwienie dostępu do Edukacji i Kultury (Karta seniora 60+, Kino seniora, Potańcówki dla seniorów)
= Rozwijanie funkcjonowania Klubów Seniora, tworzenie nowych klubów.
= Ułatwienie dostępu do dóbr i usług (Starachowicka Karta Seniora 60 +)

 

Podjęte działania :

  • Powołanie Starchowickiej Rady Seniorów
  • Ścisła współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach
  • Utworzenie Dziennego Domu Senior+
  • Utworzenie Klubu Senior+ "Niezapominajka"
  • Utworzenie Klubu Seniora „Manhattan”
  • Współpraca z Centrum Inicjatyw Senioralnych
  • Udział seniorów w projekcie „Starachowice bezpieczne w praktyce” tj. utworzenie Senior-Patrolu, organizacja zajęć z samoobrony dla seniorów.
  • Stworzenie programu Starachowicka Karta Seniora 60+

 

Cele :

- Utworzenie Starachowickiego Centrum Seniora
- Stworzenie programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami seniorskimi bądź działającymi na rzecz seniorów.
- Stworzenie nowych miejsc przeznaczonych do aktywności seniorów.
- Stworzenie punktów informacyjnych dla seniorów – bazy specjalistów, fachowców, wolontariuszy przyjaznych seniorom.

 

Author: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept