BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

„CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”

LOGO projekt

 

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych, adresowanego do ogółu mieszkańców Starachowic, poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych, jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy. Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2020 – 30.04.2023r. CUS powstanie 01.01.2021r. poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach (MOPS).

Podstawowym celem utworzenia CUS jest ułatwienie integracji i koordynacji działań w zakresie organizowania usług społecznych, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ich świadczenie, spowodowanym starzeniem się społeczeństwa, kryzysem rodziny i osłabieniem więzi międzypokoleniowych. Integracja usług społecznych jest szansą na wzrost ich dostępności i efektywności. Dzięki działalności koordynacyjnej CUS, dotychczasowa sieć usługowa, mocno rozproszona, zostanie przekształcona w spójny lokalny system usług społecznych. Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) wzmocni integrację społeczności lokalnych oraz zwiększy realizację usług społecznych, poprzez wolontariat i usługi sąsiedzkie.
Założeniem CUS w Starachowicach jest świadczenie usług społecznych powszechnie dostępnych, gdzie korzystanie ze wsparcia nie łączy się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej, a także połączenie istniejących form wsparcia z nowymi, na zasadach komplementarności, poprzez stworzenie pakietów usług dla poszczególnych grup odbiorców.
 
Cel Projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące zadania:
1. Kamień Milowy nr 1 - Opracowanie Planu Wdrażania CUS
2. Kamień Milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS
3. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i Realizacja Planu Wdrażania CUS
4. Kamień Milowy nr 4 - Przegląd działań projektu i opracowanie pakietu produktów powstałych w wyniku testowania modelu CUS.
Wartość Projektu to kwota 3.125.000 zł , w tym:
- środki Unii Europejskiej w kwocie 2.633.750 zł;
- środki budżetu państwa w kwocie 491.250 zł.

Tu_jest_realizowany_projekt_CUS_-_model_integracji_i_rozwoju_usług_społecznych_w_Starachowicach_-_plakat.pdf

Uchwała_w_spr._przyjęcia_programu_usług_społecznych.pdf

Diagnoza_CUS_Starachowice_30.03.2021.pdf

szczegółowy_harmonogram_udzielania_wsparcia_działań_w_projekcie.pdf

Formularz_zgłoszeniowy_kandydata.pdf

Oświadczenie_uczestnika_projektu.pdf

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

Plan_Wdrażania_CUS-1.pdf

pdfharmonogram_udziel._wspr._w_projekcie_na_dz._25.07.2022.pdf1.15 MB

pdfPLAN-OSL-2023-2024.pdf205.47 KB

Author: izabela.pochec

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept