BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

CUS - co to jest ?

Gmina Starachowice, jako jedyny samorząd w naszym regionie, otrzymała wsparcie w ramach środków europejskich na przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Na ten cel do Starachowic trafi ponad 3 mln zł.

Celem tego przedsięwzięcia oprócz wspomnianej pomocy jest także wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych, adresowanego do ogółu mieszkańców Starachowic.

- Centra Usług Społecznych są pokłosiem ustawy uchwalonej przez Sejm RP w ubiegłym roku, która pozwala na przekształcenie ośrodków pomocy społecznej w centra usług społecznych – informuje Piotr Ambroszczyk dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Zasadnicza różnica pomiędzy MOPS-em a CUS-em jest taka, że w nowej strukturze wyodrębnia się dwa piony, pion usług społecznych i pion pomocy społecznej. Ten drugi, pion pomocy społecznej działa podobnie jak na dotychczasowych działaniach w strukturach MOPS-u. Natomiast pion usług społecznych jest silnie rozbudowywany w celu tworzenia jak najszerszego pakietu usług społecznych dla mieszkańców. Realizacja tych usług może być zlecana podmiotom zewnętrznym.

Centrum Usług Społecznych będzie podmiotem, który kompleksowo zintegruje i skoordynuje realizację usług społecznych. Realizacja tych usług będzie prowadzona częściowo siłami własnymi, oraz zgodnie z wymogami konkursu, poprzez zlecanie usługi społeczne na zewnątrz - powyżej 35 % (in house, konkursy w trybie pożytku publ., zamówienia publ. z klauzulą społeczną) podmiotom ekonomii społecznej (PES), posiadającym zasoby i kompetencje do zrealizowania zleconych zadań.

Nowe usługi utworzone w ramach projektu będą obejmować:
- opieka wytchnieniowa i opieka dla osób starszych i niesamodzielnych
- usługa mobilnego fizjoterapeuty
- mobilny konserwator „Złota rączka”
- taksówka dla seniora – zakupiony zostanie bus do przewozu seniorów i osób niesamodzielnych na terenie miasta i poza nim
- mieszkania chronione dla osób z rodzin w kryzysie, wychodzących z bezdomności, seniorów, itp.
- pakiet wsparcia rodzin w kryzysie (psycholog, pedagog, opieka dla dziecka do lat 3 lub przedszkole dla dziecka starszego, doradca zawodowy, broker pracy, itp.)
- aktywizacja społeczności lokalnych poprzez działania metodą organizowania społeczności lokalnej
- pakiet usług zdrowotnych: szczepienia przeciwko grypie i inne.

Całkowita wartość projektu 3 125 000 zł w tym 100% dotacja z PO WER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Środki europejskie na ten cel popłyną do Gminy Starachowice za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

CUS będzie mieścił się w dwóch lokalizacjach:

1. W budynku Galerii Handlowo-Targowej „Skałka” al. Armii Krajowej 28 I. Piętro- odbywa się przyjmowanie Klientów w związku z:


-Kartą Dużej Rodziny
-Starachowicką Kartą Seniora 60+
-Kartą za Jeden Uśmiech
-Dziennym Domem Senior+
-Klubem Senior+
-Klubem Integracji Społecznej

oraz obsługą Klientów ns. działów:

  • Dział Programów i Usług Społecznych
  • Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych
  • Dział Usług Specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. W budnku przy ul. Majówka 21a – odbywa się przyjmowanie Klientów w pozostałych sprawach.

Dzięki zaangażowaniu Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej w realizację zadania, znaczna część usług będzie dostępna dla klientów również w godzinach wieczornych lub nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Author: Paulina Koczubiej
Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200 Starachowice

Tel: 41-274-71-92

e-mail: sekretariat@cus.starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept